ΤΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Ήτανε πολεμικά τμήματα, συμπληρωματικά προς τις λεγεώνες. Αποτελούνταν αρχικά από Ιταλούς που δεν ήτανε Ρωμαίοι πολίτες σε βάθος χρόνου όμως άρχισαν να γίνονται δεκτοί υπήκοοι της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από κάθε σημείο αυτής. Δεδομένης της ανομοιογένειας λόγω των πολλών εθνικοτήτων οι […]

Περισσότερα