Ήτανε πολεμικά τμήματα, συμπληρωματικά προς τις λεγεώνες. Αποτελούνταν αρχικά από Ιταλούς που δεν ήτανε Ρωμαίοι πολίτες σε βάθος χρόνου όμως άρχισαν να γίνονται δεκτοί υπήκοοι της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από κάθε σημείο αυτής.

Δεδομένης της ανομοιογένειας λόγω των πολλών εθνικοτήτων οι μονάδες αυτές δεν διέθεταν την μαχητική ικανότητα των λεγεώνων σε πρώτο στάδιο λοιπόν, οι Ρωμαίοι,συγκροτούσαν την κάθε μια από αυτές με ομοεθνείς αυτό όμως μεταφραζόταν σε διαφορετικό αριθμό ανδρών από μονάδα σε μονάδα και φυσικά διαφορετικό οπλισμό και τακτικές μάχης. Η όλη αυτή κατάσταση αποτελούσε βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια του Ρωμαϊκού στρατού οπότε θεσπίστηκε αναγκαστική διάταξη από την σύγκλητο η οποία υποχρέωνε όλα τα συμμαχικά σώματα,να υιοθετήσουν τον οπλισμό και το μάχεσθαι των ρωμαϊκών λεγεώνων στο ακέραιο.

Οι αποδοχές των στρατιωτών ήταν σημαντικά μικρότερες σε σύγκριση με αυτές των λεγεωνάριων τα κυριότερο κίνητρο όμως προς κατάταξη ήτανε ο σταθερός μισθός σε θητεία 25 ετών ενώ εάν στρατιώτης των σωμάτων αυτών έδειχνε εξαιρετική γενναιότητα έπαιρνε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη με τα ανάλογα ευεργετήματα.

Όπως οι λεγεώνες, έτσι και τα συμμαχικά τμήματα είχαν τόσο πεζικό όσο και ιππικό.Το πεζικό χωριζόταν σε σπείρες το δε ιππικό σε ίλες ή ιππαρχίες. Οι σπείρες ήταν μικρές ευέλικτες ομάδες οι οποίες λειτουργούσαν καταδρομικά-εξ’ου και η λέξη σήμερα που χρησιμοποιείται για κακοποιούς. Δουλειά τους ήταν να καταπονούν τον εχθρό μέχρι να έλθει η ξεκούραστη λεγεώνα και να του καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα.

Δεδομένου πως οι περίοδοι ειρήνης που ακολουθούσανε τους πολέμους ήταν μακροσκελέστερες τα συμμαχικά τμήματα ανελάμβαναν και άλλα έργα όπως την εσωτερική αστυνόμευση καθώς επίσης έργα οδοποιίας.

Αν και αρχικά θεωρούνταν στρατιώτες β’ διαλογής η γενναιότητα που δείξανε στους πολέμους, ιδίως κατά των Γερμανών,τους κάνανε έμπιστους πολλών αυτοκρατόρων και υπηρετήσαν στο περίφημο σώμα των πραιτοριανών.

Βασίλης Δεληβέρης, Συντάκτης