Πότε είπαμε το ΟΧΙ στους Τούρκους; Αν πεθάνουν όλα τα πρόβατα ενός χωρικού εκτός από 9,πόσα θα έχουν επιζήσει; Ερωτήσεις που μπορούν να σε σκαλώσουν, όπως συνέβη και με τον κόσμο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης!