Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά και 4η Ιουλίου έχουν παντού σύμφωνα με το ημερολόγιο.Ο κόσμος όμως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης φαίνεται να σκάλωσε όταν τον ρώτησαμε για τα παραπάνω κι έδωσε ξανά τις δικες του μοναδικές απαντήσεις…