Το Σίγειον, ήταν μια πόλη της Τρωάδος που είχαν ιδρύσει οι Μυτιληνιοί στο ομώνυμο ακρωτήριο,κοντά στις εκβολές των ποταμών Σκάμανδρου και Σιμόη. Το στρατηγικό σημείο,προσέφερε σημαντικά ερείσματα σε όποιον ήθελε να ελέγχει τα στενά.Αυτός ήτανε και ο λόγος της εκστρατείας των Αθηναίων οι οποίοι το κατέλαβαν το 608 π.Χ.

Οι Μυτιληνιοί φυσικά, ποτέ δεν αποδέχθηκαν την απώλεια της αποικίας τους και ακολούθησαν πολλές συγκρούσεις μέχρι περίπου το 510 π.Χ οπότε με παρέμβαση του τυράννου της Κορίνθου Περίανδρου,επήλθε ανακωχή.

Βάση της Α’Αθηναϊκής συμμαχίας το Σίγειο, πλήρωνε φόρο 1000 δραχμές κατ’έτος και παρέμεινε με μικρά διαλείμματα Αθηναϊκή βάση έως τους Αλεξανδρινούς χρόνους.

Μετά από αυτό η πόλη ερημώθηκε.

Βασίλης Δεληβέρης, Συντάκτης