Το οικοσύστημα των καινοτόμων, νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, παρουσιάζει μια ‘’Α’’ ωρίμανση, η οποία θα συνεχιστεί με μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια  λόγω και των υψηλών διαθέσιμων κεφαλαίων που υπάρχουν για τη χρηματοδότηση νέων εγχειρημάτων.

Η ετήσια μελέτη των  Found.ation και του EIT Digital, ολοκληρώνονται κάθε χρόνο τον Δεκέμβριο. Φέτος τα αποτελέσματα των ερευνών παρουσιάστηκαν στις 11 Δεκεμβρίου και δείχνουν ακόμη ότι υπάρχουν αρκετά παραδείγματα startup εταιρειών που ξεκίνησαν από την Ελλάδα και πετυχαίνουν πλέον είτε να πωληθούν έναντι σημαντικών τιμημάτων είτε να προσελκύσουν υψηλές χρηματοδοτήσεις.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στην φετινή έρευνα είναι τα σημαντικά κεφάλαια που υπάρχουν για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Equifund. Είναι εντυπωσιακό πως από τα 215 εκατομμύρια ευρώ που έχουν συγκεντρώσει τα 6 funds των δύο πρώτων «παραθύρων» του Equifund, μόνο τα 14 εκατομμύρια έχουν επενδυθεί σε ελληνικές εταιρίες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η μελέτη παρουσιάζει ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το προφίλ των ελληνικών startups. Το 70,8% , ενώ το 87,5% των μελών των ομάδων είναι άνδρες. Η απουσία των γυναικών χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα. Το 53,9% των startups κινείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών και προϊόντων για επιχειρήσεις , ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό που ζητάνε ως αρχική χρηματοδότηση κινείται μεταξύ 100 και 300 χιλιάδων ευρώ για σχεδόν το 40% των startups.

Σύμφωνα με την μελέτη, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις όμως παράτα σημάδια ωρίμανσης. Η έλλειψη οργάνωσης και προετοιμασίας καθώς και η έλλειψη επιχειρηματικής παιδείας είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους τα fundsαπορρίπτουν τα αιτήματα χρηματοδότησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κλάδοι που αποδεικνύονται δημοφιλείς στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των startups είναι αυτοί των βιοεπιστημών, του lifestyle/κοινωνικής δικτύωσης/ ψυχαγωγίας και του τουρισμού/φιλοξενίας.

Βάγια Χρυσού-Ζέρβα, Δημοσιογράφος