Οι επιχειρήσεις εισέρχονται με τον πλέον δυναμικό τρόπο σε μια εποχή, η οποία κινείται με όλο και μεγαλύτερες ταχύτητες και σε μεγάλο βαθμό ορίζεται από τις ψηφιακές δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. 

Οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται διαρκώς, αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς και συμβάλλουν στη δημιουργία νέων εταιρειών, οι οποίες αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ψηφιακού περιβάλλοντος, παρέχουν καινοτόμες λύσεις και προσφέρουν με τη σειρά τους απτά αποτελέσματα στην επιχειρηματική λειτουργία και την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην οικονομία.

Ωστόσο, όσο η χρήση και αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο τόσο περισσότερο επιτακτική γίνεται και η ανάγκη προστασίας τους από κάθε είδους βλάβη ή απειλή. Και αυτό γιατί ο κίνδυνος πρόκλησης μη αναστρέψιμων προβλημάτων, που σχετίζονται με την απώλεια δεδομένων, είναι διαρκής και υπαρκτός. 

Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ