Η τρίτη αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας, που διενεργήθηκε από ΜΚΟ και δημόσιους φορείς, σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, αναφέρει πως οι επιχειρήσεις τεχνολογίας των πληροφοριών αφαίρεσαν το 70% της ρητορικής μίσους που τους κοινοποιήθηκε.

Το ποσοστό αυξήθηκε από 28% στον πρώτο γύρο παρακολούθησης, το 2016 και 59% στο δεύτερο γύρο, τον Μάιο του 2017.
Από τον Μάιο του 2017, το Facebook, το Twitter, το YouTube και η Microsoft, είχαν δεσμευτεί να καταπολεμήσουν τη διάδοση τέτοιου περιεχομένου στην Ευρώπη, μέσω του κώδικα δεοντολογίας. Ο τρίτος γύρος παρακολούθησης δείχνει ότι οι επιχειρήσεις τηρούν ολοένα και περισσότερο τη δέσμευσή τους για την αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους της παράνομης ρητορικής μίσους εντός 24 ωρών.
Θετική εξέλιξη, εξάλλου, αποτελεί ότι το Instagram και το Google+ ανακοίνωσαν σήμερα ότι υιοθετούν τον κώδικα δεοντολογίας, διευρύνοντας έτσι τον αριθμό των φορέων που δεσμεύονται από αυτόν.

Σήμερα, όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ΤΠ ανταποκρίνονται σε ποσοστό άνω του 81%στον στόχο να εξετάζουν τις περισσότερες κοινοποιήσεις περί ρητορικής μίσους εντός 24 ωρών. Το ποσοστό αυτό διπλασιάστηκε σε σύγκριση με τον πρώτο γύρο παρακολούθησης το 2016, ενώ στο δεύτερο γύρο του 2017 βρισκόταν στο 51%.
Ο κώδικας δεοντολογίας συμπληρώνει τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η οποία απαιτεί την αποτελεσματική δίωξη όσων διαπράττουν αδικήματα παράνομης ρητορικής μίσους, είτε μέσω διαδικτύου, είτε εκτός διαδικτύου.

Κατά μέσο όρο, μία στις πέντε περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στις επιχειρήσεις ΤΠ, δηλώθηκαν από τις ΜΚΟ, επίσης στις αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές. Ο αριθμός αυτός έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την τελευταία έκθεση παρακολούθησης.
Περίπου τα δύο τρίτα των κρατών μελών της ΕΕ διαθέτουν πλέον εθνικό σημείο επαφής, αρμόδιο για τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε γνωστό, ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί σε τακτική βάση την εφαρμογή του κώδικα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ΤΠ, με τη βοήθεια των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ενώ επιδιώκει να συμμετάσχουν περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες.
Η Επιτροπή απείλησε με πρόσθετα μέτρα, αν δεν καταβληθούν προσπάθειες ή αν οι προσπάθειες επιβραδυνθούν. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωσή της, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, από κοινού με τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πλατφόρμες, έχουν συλλογική ευθύνη για την προώθηση και την διευκόλυνση της ελευθερίας της έκφρασης σε ολόκληρο τον κόσμο του διαδικτύου.

Ταυτόχρονα όμως, όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν την ευθύνη να μεριμνούν, ώστε το διαδίκτυο να μην καταστεί ασύδοτος χώρος ρητορικής μίσους και βίας.

Κωνσταντίνος Τσίπτσιος, Δημοσιογράφος