ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ, ΕΡΕΥΝΑ!

Home / Νότια Αμερική

ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Στις αρχαίες εκδηλώσεις του τρίτου κόσμου της Αμερικής υπήρχαν ορισμένα ζώα που συμβόλιζαν πράγματα για τη θρησκεία, τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους αλλά και φυσικά φαινόμενα όπως τη θάλασσα, τον ουρανό και τη γη. Τα πιο σημαντικά και αυτά […]

Περισσότερα