Το  Πεδίον του Άρεως αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια άλση της Αθήνας, γύρω από το οποίο υφίσταται και η ομώνυμη συνοικία. Σχεδιάστηκε το έτος 1934 με σκοπό την τίμηση των Ηρώων Επανάστασης του 1821 και γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε είναι διακοσμημένο με τις μαρμάρινες προτομές των 21 ηρώων κατά μήκος της οδού Αγωνιστών του 21.

Επί  Όθωνος το Πεδίον του Άρεως αποτελούσε τον κύριο τόπο αναψυχής των κατοίκων της πόλης. Το έτος 1927 παραχωρήθηκε στην τότε συσταθείσα «Επιτροπή Δημοσίων Κήπων και Δενδροστοιχιών Αθηνών»  με σκοπό την μεταβολή του σε άλσος, όπως συνέβη και με τον Εθνικό κήπο. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή έδωσε προτεραιότητα στην ανάπλαση του κήπου του Θησείου, καθώς και του Εθνικού κήπου με αποτέλεσμα το έτος 1933, με τους ελάχιστους εναπομείναντες οικονομικούς πόρους που διέθετε, να αρχίσει όλες τις διαδικασίες της αναβάθμισης του Πεδίου του Άρεως.  Συν τοις άλλοις, στον ανασταλτικό παράγοντα της έλλειψης των διαθέσιμων κεφαλαίων θα πρέπει να προστεθεί και η χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία της διοίκησης που αφορά τη νομική πλευρά του ζητήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πεδίον του Άρεως αποτελεί το μεγαλύτερο πάρκο της πρωτεύουσας αποτελούμενο από μια έκταση 230 στρεμμάτων και περιβάλλεται από τις οδούς Λ. Αλεξάνδρας και Μαυροματαίων, Ευελπίδων και Μπούσγου. Η κεντρική είσοδος του πάρκου είναι αυτή στην τομή των οδών Αλεξάνδρας και Μαυροματαίων, ενώ υπάρχουν είσοδοι και από τις άλλες οδούς που το περικλείνουν. Σημειωτέον είναι ότι η ονομασία του Άλσους σχετίζεται με τα στρατιωτικά γυμνάσια που διεξάγονταν την  εποχή της διακυβέρνησης της χώρας από τον Όθωνα μπροστά από τον Ναό των Ταξιαρχών και προέρχεται από τον λατινικό όρο «Campus Martius», ήτοι «Πεδίο του Άρεως».

Μολαταύτα, η σημερινή εικόνα του άλσους είναι ιδιαίτερα απογοητευτική και δεν θυμίζει σε τίποτε τις παλιές ένδοξες εποχές που το περιέβαλε η αίγλη και η υψηλή αισθητική. Σήμερα εκεί βρίσκονται επί μονίμου βάσεως εξαρτημένοι χρήστες ναρκωτικών ουσιών καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Ακόμη, είναι πλήρως εγκαταλελειμμένο γεμάτο από ακαθαρσίες, σύριγγες και πτώματα ζώων. Η εικόνα δε αυτή υποβαθμίζει συνακόλουθα και την ομώνυμη συνοικία, δυσχεραίνοντας την ζωή των κατοίκων. Ειδικά την δεκαετία της οικονομικής κρίσης, το Πεδίον του Άρεως αποτελεί ένα μέρος πλήρως παραμελημένο στο οποίο κυριαρχεί έντονα το εγκληματικό στοιχείο. Είναι δε αδήριτη ανάγκη η λήψη μέτρων για την αναβάθμισή του και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα περίχωρα.

 Μια προσπάθεια προσδοκάται ότι θα γίνει με την χρήση της πρώτης πιλοτικής εφαρμογής και δη δωρεάν, στο Πεδίο του Άρεως που είναι καινοτομία του ερευνητικού προγράμματος VR-PARK «Σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για την ανάδειξη και περιήγηση αστικών πάρκων». Το τελευταίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και την Περιφέρειας Αττικής και είναι μια ιδιαίτερα πρωτότυπη εμπειρία για τους επισκέπτες καθώς θα μπορούν κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους στο άλσος να πληροφορούνται σε κάθε τους βήμα όλα όσα αφορούν την συγκεκριμένη τοποθεσία.

 Οι επισκέπτες θα μπορούν μέσα από κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και λοιπές φορητές συσκευές με λογισμικό να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την εφαρμογή που θα εντοπίζει άμεσα την τοποθεσία του χρήστη και θα δημιουργεί ένα κλίμα αλληλεπίδρασης . (πχ. γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον, αγάλματα, κτίρια, μνημεία τα οποία θα εμφανίζονται στην οθόνη). Αναφέρεται ότι το λογισμικό της εφαρμογής δεν θα αποτελεί ένα σταθερό μόρφωμα αλλά συνεχώς θα μεταβάλλεται και θα εμπλουτίζεται με καινούργιες πληροφορίες συλλέγοντας φωτογραφίες και σχόλια των χρηστών. Έτσι οι υπεύθυνοι θα μπορούν να το βελτιώνουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

Τέλος, το πρόγραμμα γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» το οποίο υποστηρίζεται ότι θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους 2020 και στοχεύει στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, αυξάνοντας την προσέλευση των επισκεπτών και βελτιώνοντας την σημερινή λυπηρή κατάσταση.

Άννα Παυλίδου, Δικηγόρος – Δημοσιογράφος