Ο μικρότερος και ο πλησιέστερος προς τον ήλιο πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Απέχει από τον ήλιο 58.000.000 χμ. Κάνει μια περιφορά γύρο από τον ήλιο σε 88 μέρες περίπου και σε ελλειπτική τροχιά. Η μια όψη του πλανήτη φωτίζεται πάντα ενώ η άλλη είναι βυθισμένη στο σκοτάδι λόγο της αλλόκοτης περιστροφής που κάνει γύρο από τον άξονα του. Έχει διάμετρο ίσο με 4710χμ δηλαδή το 0,37 της διαμέτρου της γης. Παρουσιάζει μοναδική ιδιομορφία μέσα στο ηλιακό σύστημα. Δεν έχει δορυφόρο και του λείπει ατμόσφαιρα ή είναι ελάχιστη. Στην επιφάνια του διακρίνονται σκοτεινές και φωτεινές περιοχές. Οι περιοχές

αυτές οφείλονται μάλλον στην ύπαρξη βουνών ή εκτεταμένων κρατήρων. Έχει την πιο ελλειπτική τροχιά απ’όλους τους πλανήτες με εκκεντρότητα 0,205 και μέση ταχύτητα 48km/sec. Από την Γη απέχει 85 μέχρι 215 περίπου εκατ. χμ. Η θερμοκρασία του σκοτεινού πρισφαιρίου φτάνει τους – 273οC (ενώ έχει σημειωθεί και θερμοκρασία ίση με 400°C!). Με τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας , χωρίς νερό και ατμόσφαιρα η ζωή όπου τουλάχιστον την συναντούμε στον γήινο πλανήτη μας, φαίνεται να είναι αδύνατη. Κανείς όμως δεν ξέρει…

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΟΕ