Μπορεί η Ιαπωνία να είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως αλλά αυτό δεν την καθιστά αειθαλή από το οικονομικό κρακ.

Η Ιαπωνία βίωσε την καταστροφική εκκίνηση  αυτής της “κατηφόρας” την δεκαετία του ’90 και όπως δείχνουν οι εξελίξεις οι ακόλουθες δεκαετίες δεν αποδείχτηκαν  παραπάνω κερδοφόρες. Παρουσιάζοντας πλέον μία οικονομία που  συνεχώς μειώνει τις τιμές άρα εκτενέστερα και την αξία του εμπορίου, οι Ιάπωνες ελπίζουν σε κάτι παραπάνω από την χρηματική αδράνεια της εποχής.

Τα τελευταία νούμερα φαίνεται να κινούνται υπέρ της Ιαπωνίας καθώς υπολογίζεται πως η οικονομική ευημερία θα αυξηθεί έως και 1.4% μέχρι το τέλος του 2017. Σε αυτό συνέβαλε το διεθνές εμπόριο συμπεριλαμβανομένης όλης της Ασιατικής ηπείρου.  Οικονομικοί σύμβουλοι και ερευνητές υποστηρίζουν πως το 2018 οι απώλειες παραγωγικής ικανότητας θα αποτρέψει τρίτους εταίρους να υποστηρίξουν οποιαδήποτε ενασχόληση με την ιαπωνική αγορά, συμπεριλαμβανομένων και επενδύσεων κατεβάζοντας το ποσοστό ανάπτυξης στο 1%, όπου και λέγεται ότι θα φτάσει μέχρι τα τέλη του 2017.

Λόγω της συνεχιζόμενης νομισματικής χαλάρωσης  και το πρωτογενές έλλειμμα, το  2018 αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από το δείκτη αναφοράς της κυβέρνησης, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στα δημόσια οικονομικά της Ιαπωνίας, αποτελεί προτεραιότητα η εκπόνηση και εφαρμογή μιας πιο λεπτομερούς πορείας ενοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των σταδιακών αυξήσεων του συντελεστή του φόρου κατανάλωσης. Οι συνεχείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, ιδίως των γυναικών, είναι σημαντικές για τη στήριξη της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Η ταχύτερη ανάπτυξη είναι απαραίτητη για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πορεία του δείκτη δημόσιου χρέους. Εν κατακλείδι στα άμεσα σχέδια της Ιαπωνίας είναι να εμβαθύνει την ένταξη της Ιαπωνίας στην παγκόσμια οικονομία, και να επανέλθει σε μία πιο “στέρεη” τρίτη θέση.

Δήμητρα Μουταφίδου, Δημοσιογράφος