Αναστάτωση προκάλεσε το τελευταίο διάστημα η εφαρμογή του νέου συστήματος εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες , αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες. Αιτία του ‘κακού’, μετά από ένα χρόνο από την εφαρμογή του, ο ασφαλιστικός νόμος του Γιώργου Κατρούγκαλου, με βάση τον οποίο παρέχονται κίνητρα για την έξοδο των ελευθέρων επαγγελματιών από την κοινωνική ασφάλιση, οδηγώντας στην εισφοροαποφυγή και στην εισφοροδιαφυγή. Άλλωστε δεν είναι τυχαία η κατάρρευση των δηλωθέντων εισοδημάτων το 2016 κατά 20% από ορισμένες κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων.

Θέση σε αυτό έλαβε το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο εφόσον εξέτασε την κατάσταση, παρατήρησε πως ο πέλεκυς «πέφτει» βαρύς κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θα ζημιωθούν εξαιτίας της υψηλής επιβάρυνσης. “Άτυχοι”, όμως, από τις ασφαλιστικές αλλαγές θα είναι φυσικά και όσοι ασφαλισμένοι έχουν εισόδημα που υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ, ενώ σημαντικές ανατροπές προκύπτουν και στην περίπτωση ελεύθερων επαγγελματικών και αυτοαπασχολούμενων με προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε, ΙΚΕ, μέλη ΕΠΕ). Διότι σε αυτή την περίπτωση υποχρεούνται να πληρώσουν εισφορές 18.000 ευρώ, προκειμένου να λάβουν τελικώς μετά από πολλά χρόνια μια σύνταξη που δεν θα αντιστοιχεί καν στις εισφορές που κατέβαλαν. Βέβαια στα χαμηλότερα εισοδήματα, η επιβάρυνση χαλαρώνει.
Από την άλλη εξετάζεται ήδη ένα άλλο σύστημα το οποίο θα παρέχει κίνητρα για διατήρηση της ασφάλισης των συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών και δεν θα αποτελεί αντικίνητρο για τη συνέχιση της ασφάλισής τους. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί η επιβάρυνση από τον συνδυασμό φόρων και εισφορών, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 60% του εισοδήματος.


Το υπουργείο λέγεται πως σχεδιάζει ένα νέο σύστημα εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς την τροποποίηση των ποσοστών κρατήσεων, τα οποία θα παραμείνουν ενιαία για όλους. Η αλλαγή πιθανότατα να επικεντρωθεί στο ασφαλιστέο εισόδημα ώστε να προκύψουν μειώσεις στο τελικό ποσό και θα εφαρμοστεί με ορίζοντα τον Ιανουάριο του 2019. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου θα υπάρχει περισσότερος χρόνος να μελετηθεί επαρκώς και να εγκριθεί από τους θεσμούς.

Δέσποινα Λούλου, Δημοσιογράφος