Σήμερα Σάββατο στις 22:00, νέο επεισόδιο Πέρα από τα Αστέρια, στην Εγνατία Τηλεόραση (Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη). Τίτλος νέου επεισοδίου:

ΦυσικοΙ δορυφΟροι του ηλιακοΥ μας συστΗματος