Μεγάλη δημοπρασία με θέμα «Νεοελληνική Ζωγραφική, Φιλελληνικά και Ιστορικά Αντικείμενα» πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου στον Οίκο Δημοπρασιών «ΒΕΡΓΟΣ» στην Αθήνα. Τα έργα που δημοπρατήθηκαν ήταν καλλιτεχνών του 19ου και 20ου αιώνα αλλά και φιλελληνικών και ιστορικών αντικειμένων, για τα οποία υπήρχε έντονη συμμετοχή συλλεκτών και φιλότεχνων. Μάλιστα, πωλήθηκε μεγάλο μέρος αυτών, φέρνοντας πολλά κέρδη.

Όσον αφορά τους πίνακες ζωγραφικής ο οίκος «ΒΕΡΓΟΣ» έδωσε μερικές ενδεικτικές πληροφορίες. Από αυτούς ξεχώρισαν «Ο Σαμψών δια της μεγάλης του ανδρείας θανατώνει λέοντα» του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ (1871-1934), που κατοχυρώθηκε στα 18.348 ευρώ, το «Φτερωτό πνεύμα κουμπώνει το σώβρακό του» του Γιάννη Τσαρούχη (1910-1989) πουλήθηκε στα 28.274 ευρώ, το «Erotic» (1983) του Τάκη Βασιλάκη στα 64.260 ευρώ, τα «Δέντρα» του Παύλου Διονυσόπουλου στα 51.408 ευρώ, το «Reconstruction #56» (1979) του Λουκά Σαμαρά στα 70.562 ευρώ και τέλος «Δυο σκηνές μαχών από την Επανάσταση» (β΄ τέταρτο 19ου αιώνα) στα 19.571 ευρώ.

Ωστόσο, πέρα από τους πίνακες στην δημοπρασία ξεχώρισαν και πουλήθηκαν και τα ιστορικά αντικείμενα όπως το «Άλογο» (1959) του Γιώργου Ζαγγολόπουλου στα 15.422 ευρώ και «Ρολόι και κηροπήγια με σύμπλεγμα αγωνιστή και του αλόγου του» (β΄ τέταρτο 19ου αιώνα) στα 29.357 ευρώ.

Μέσα από τα αποτελέσματα της πρόσφατης αυτής δημοπράτησης, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι συλλέκτες παρουσιάζουν έντονο το αίσθημα αγάπης στη Νεοελληνική Ζωγραφική, θέλοντας να κρατήσουν πίνακες με θέματα εκκλησιαστικά, διαχρονικά και συμβολικά της Ελλάδας. Μια δημοπρασία, λοιπόν, δεν είναι μόνο τέχνη και επένδυση. Έχει και την ιστορία των αντικειμένων της, και σ’ αυτό έγκειται η αξία της!

Δέσποινα Λούλου, Δημοσιογράφος