Μια ομάδα επιστημόνων της NASA φαίνεται πως έχουν καταφέρει να αναπτύξουν μια μέθοδο δημιουργίας καυσίμων για πυραύλους από το χώμα του Άρη. Η εφεύρεση θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά για μελλοντικές αποστολές στον Άρη αφού θεωρητικά δε θα χρειάζεται να μεταφέρουν τα καύσιμα της επιστροφής στο ταξίδι προς τον Κόκκινο Πλανήτη.

Το νέο ρομποτικό εργοστάσιο αναμένεται να εξορύσσει νερό από το εσωτερικό του πλανήτη και με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης να μετατρέπει το υγρό σε υδρογόνο και οξυγόνο. Το οξυγόνο στη συνέχεια θα συνδυάζεται με άνθρακα που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα του πλανήτη, προκειμένου να παράγεται μεθάνιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ