Από τους πλέον έμπιστους στρατηγούς του Ιουστινιανού, ήταν και ο Ναρσής. Ουσίοις διάδοχος του γενναίου Βελισσάριου στα στρατιωτικά έπη επι αυτοκρατορίας Ιουστινιανού, ολοκλήρωσε τις κατακτήσεις του Βελισσάριου και συνεισέφερε αποφασιστικά στην πραγμάτωση της Μεσογείου θάλασσας ως”βυζαντινής λίμνης”.

Στην στάση του Νίκα, κατείχε την θέση του Σακελλάριου. Με εξαιρετικές ενέργειες, μπόρεσε να διασπάσει την ενότητα των επαναστατών, προλειαίνοντας το έδαφος για την φρουρά του Βελισσάριου που τσάκισε εύκολα τις γραμμές των διχασμένων εξεγερμένων.

Μετά απο αυτό, ο Ιουστινιανός, έστειλε τον Ναρσή ως ανώτατο στρατιωτικό διοικητή, στην Αίγυπτο. Εκεί, το 535, κατέστειλε την εξέγερση των ντόπιων.

Το 538, εστάλη στην Ιταλία, απέτυχε όμως να επιβληθεί στους Οστρογότθους, ηττώμενος στο Μιλάνο. Αδράνησε για μερικά χρόνια, ελλείψει πόρων στην Πόλη, επέστρεψε όμως στην Ιταλική χερσόνησο το 551 με ενισχυμένο στρατό, όπου και συνέτριψε τον στρατό του Τωττίλα στην τοποθεσία”τάφοι των Γαλατών”.

Ένα χρόνο μετά, εξόντωσε οριστικά τους Οστρογότθους, σε σύγκρουση με τον διάδοχο του Τωττίλα, Τεϊα.

Οι στρατιωτικοί του θρίαμβοι, του επέτρεψαν να διακριθεί και σε ειρηνικό έργο. Έτσι, εισήγαγε, εκσυγχρονισμένο νομικό κώδικα, ενώ, αποκατέστησε πολλά μνημεία.

Το 568, ο νέος αυτοκράτορας Ιουστίνος, ανεκάλεσε τον Ναρσή στην Πόλη, λίγους μήνες μετά όμως, τον έστειλε πίσω εσπευσμένα για την αντιμετώπιση των Λομβαρδών.

Αν και Γηραιός (94 ετών), ο στρατηγός, αντιμετώπισε επιτυχώς τους εισβολείς, δεν πρόλαβε όμως να τους εκδιώξει ολοκληρωτικά, αφού το ίδιο έτος, πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Επιμέλεια Βασίλης Δεληβέρης