Ηθη και έθιμα,δοξασίες,λαογραφία,προλήψεις,δυσιδαιμονίες.Στοιχέια ενός τόπου,μιας ομάδας,μιας περιοχής,μιας χώρας,τόσο δηλωτικά όσο και η γλώσσα ή και ο χώρος που ορίζει την έννοια «πατρίδα» για έναν λαό.Η γέννηση και η προεύλευση τους,χάνονται στα βάθη των αιώνων,η εξήγηση τους πότε υπάρχει, πότε όχι.Υπάρχουν έθιμα που εξηγούνται γιατί έχουν καθιερωθεί,αλλά υπάρχουν και εκείνα που συνεχίζονται ή εξηγούνται γιατί «έτσι τα βρήκαμε»!.

Το «ήθος» ,κατά μία έννοια αναφέρεται στις ιδιότητες εκείνες του ατόμου που βρίσκονται σε αρμονία με τα διδάγματα της ηθικής.Κατά μία άλλη έννοια,αναφέρεται σε εκείνες τις ηθικές αντιλήψεις και συμπεριφορές που εντάσσονται στα πλαίσια μιας κοινωνίας ή εποχής.Και σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό,είναι εκείνοι οι παραδοσιακοί κανόνες κοινωνικής διαβίωσης , που διαμορφώνονται με ιστορική εξέλιξη.

Τα «έθιμα»,αναφέρονται σε κάθε εκδήλωση κοινωνικής ζωής που διατηρούνται και «επιβάλλονται»,από την συνήθεια και την παράδοση.

Τα ήθη και τα έθιμα είναι στοιχεία πολιτισμού.Ηθη και έθιμα κοινωνικά, θρησκευτικά,πολιτικά,που μαρτυρούν την αναάγκη του ανθρώπου να καλύπτει την ανάγκη ότι ανήκει κάπου,ότι είναι συνεχιστής μιας «ομάδας» ,ενός λαού που διέπεται από γενικές αρχές δικαίου, συμπεριφοράς,αντίληψης,προσδοκίας , και μεταβάλλονται με τον χρόνο ,διαφέρουνα από τόπο σε τόπο,προσαρμόζονται ανάλογα με την κοινωνία και τις προσμείξεις που εκείνη δέχεται,και ορίζουν τις σχέσεις,τις αξίες,την συμπεριφορά,την νοοτροπία,την κουλτούρα,τον πολιτισμό.

Ηθη και έθιμα που μπορεί να μοιάζουν αστεία, ή ακόμα και «άχρηστα» , «αναχρονιστικά» , ή «ξεπερασμένα». Ηθη και έθιμα που οι νεότερες γενιές μπορεί να μην τα γνωρίζουν , να μην βρίσκουν κανένα νόημα στην τήρηση τους και να αρνούνται να τα ακολουθήσουν,να τα γνωρίσουν,να τα μάθουν.Στους τόσοι γρήγορους και αγχωτικούς ρυθμούς της σύγχρονης κοινωνίας ,με τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες αλλαγές σε κάθε τομέα της ανθρώπινης καθημερινής ζωής ,όπου όλα είναι τόσα ρευστά και αβέβαια,συχνά απουσιάζει η διάθεση να ασχοληθέι κανείς με πράγματα που μοιάζουν «σκουριασμένα» και «ακαταλαβίστικα».

Ωστόσο,μια γρήγορη ή λιγότερο γρήγορη ματιά στο παρελθόν κάθε λαού , μπορεί να μη καλύπτει βασικές βιωτικές ανάγκες,αλλά καλύπτει την ανάγκη της «περιέργειας» , εκείνη του «ποιός-α είμαι».Κι αυτό που κάθε άνθρωπος έιναι ,πέρα από την οικογένεια του,είναι αποτυπωμένο σε ένα τεράστιο γενεαλογικό δέντρο ,με ρίζες τόσο βαθιές όσο και η ανθρώπινη ιστορία και προεύλεση.Σε αυτό το δέντρο θα βρει κανείς τον ίσκιο του,κάτω από τα φύλλα των ηθών,των εθίμων ,των παραδώσεων,τον προλήψεων,των δοξασιών.Και όσο και αν διαφωνεί με κάποια από αυτά,οφείλει να δεχτεί πως αυτά βρίσκονται στο D.N.A του,πως είναι στοιχέια του λαού του,του έθνους του.Μαρτυρούν συνήθειες και ερμηνείες των προγόνων του και μπορεί μαθαίνοντας τα να χαμογελάσει ,να αμφισβητήσει,να συμφωνήσει,να δεχτεί,να αρνηθεί….

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΟΕ ΙΣΜΗΝΗ ΒΙΛΛΙΩΤΗ