Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου, έλαβε χώρα την εβδόμη Οκτωβρίου 1571. Μετά την κατάληψη της Κύπρου, ο μετέπειτα Άγιος, Πάπας Πίος ο Ε’ πέτυχε να συνασπίσει τα Χριστιανικά κράτη της δύσης για να αντιμετωπιστεί ο οθωμανικός κίνδυνος.

Συγκροτήθηκε στόλος από 212 πλοία που έφεραν 1815 κανόνια, 28.500 στρατιώτες και 40000 ναύτες και κωπηλάτες, συνεισέφεραν σε αυτό, δε η Ισπανία, Βενετία, Γένουα, Ιππότες της Μάλτας, Σαβοϊα, Τοσκάνη και Ούρμπινο. Η ένωση, έφερε την ονομασία Lega Santa(Ιερή ένωση.)

Αρχηγοί ήσανε οι Δόν Χουάν της Αυστρίας, Αλέξανδρος Φαρνέζε και ο Τζοβάνι Αντρέα Ντόρια.

Από την άλλη, οι Τούρκοι παρέτασσαν 273 πλοία με 750 κανόνια, 31.490 στρατιώτες και 50.000 ναύτες και κωπηλάτες.

Αρχηγοί τους ήτανε ο Καπουδάν πασάς(αρχιναύαρχος) Αλή Ζαζέ Μουζεϊν και υπαρχηγοί του ο Κιλίτζ Αλή πασάς και ο μπέης της Αλεξάνδρειας Μεχμέτ Σιρόκο.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, οι σύμμαχοι ξεκίνησαν προς συνάντηση των Οθωμανών. Ξεκουράστηκαν στην Κέρκυρα και ξεκίνησαν εκ νέου με νότια πλεύση.

Στις 26 του μηνός, η εμπροσθοφυλακή πήρε είδηση τους Τούρκους, έτσι ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την ναυμαχία, η οποία έγινε στις 7/10.

Οι Μωαμεθανοί επεχείρησαν να περικυκλώσουν τον συμμαχικό στόλο το σχέδιο τους, όμως ματαιώθηκε από αστραπιαία επίθεση των Βενετών που βρίσκονταν στην δεξιά πτέρυγα υπό τους Βενιέρι, Κουερίνι, Μπαρμπαρίγο και προξένησε μεγάλα ρήγματα στον εχθρικό στόλο.

Στο κέντρο, η μάχη ήτανε σκληρή τα κανόνια όμως των συμμάχων, ήσανε πολύ περισσότερα και προσέδιδαν το απαιτούμενο πλεονέκτημα, ενώ σε περιπτώσεις που τα καράβια πλεύριζαν το τακτικό πεζικό, αφάνιζε τους ατάκτους των οθωμανών.

Στην αριστερή πτέρυγα, τα αλγερινά πλοία μπόρεσαν να προξενήσουν αρκετές ζημιές στον Ντόρια, ο οποίος όμως είχε προβλέψει να έχει εφεδρεία, η οποία έτρεψε σε φυγή τον εχθρό.

Η όλη ναυμαχία, έληξε με ολοκληρωτική νίκη αφού μόνο 40 οθωμανικά καράβια γλίτωσαν από την βύθιση ή την αιχμαλωσία, το δε βράδυ ενώ υποχωρούσαν πέσανε σε ισχυρή καταιγίδα με μόνο την αλγερινή ναυαρχίδα να σώζεται.

Τέλος, οι απώλειες των Τούρκων ανήλθαν σε 30.000 νεκρούς και 15.000 αιχμαλώτους, οι δε σύμμαχοι είχανε 15 καράβια και 8.000 άνδρες.

Επιμέλεια: Βασίλης Δεληβέρης.