Αρχικά, η νεοσυσταθείσα ιστοσελίδα school.io δημιουργήθηκε μόλις το 2017 και αποτελεί μια καινοτόμα ιδέα που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και φοιτητές της χώρας. Παρέχει μηχανή αναζήτησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υποτροφιών αλλά και πρόσβαση στα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, περιέχοντας μια πολύ μεγάλη γκάμα γνωστικών αντικειμένων (πχ. ανθρωπιστικών επιστημών, θετικών επιστημών κλπ). Παρόλα αυτά απευθύνεται και στους γονείς των ανήλικων τέκνων αλλά και σε καθηγητές που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον ιδιωτικό τομέα, καθώς αποτελεί μια χρήσιμη πλατφόρμα για την δωρεάν επαγγελματική διαφήμιση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, κάποιος που θα επισκεφτεί την ιστοσελίδα μπορεί να αναζητήσει εύκολα και γρήγορα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως κολλέγια, επαγγελματικές σχολές και ιδιωτικά σχολεία. Μάλιστα, η δυνατότητα εγγραφής στην ιστοσελίδα για την πρόσβαση σε πρόσθετο υλικό και σε περισσότερες εκτενείς πληροφορίες είναι εύκολη και απλή. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμπληρώσει την παρατιθέμενη φόρμα εγγραφής και ειδικότερα το προφίλ του (το οποίο μπορεί να είναι αυτό στο facebook ή στο google). Έπειτα, μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της επιλογής του. Στη συνέχεια, άμεσα και προσηκόντως ο αρμόδιος εκπαιδευτικός φορέας ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τις λεπτομέρειες εγγραφής του.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να αναζητήσει τα πιο πετυχημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δη ιδιωτικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Λάρισα, στον Βόλο και στο Ηράκλειο αλλά και κολέγια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Λάρισα. Σημειωτέον δε είναι ότι και στα ιδιωτικά σχολεία και στα κολέγια, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει ΙΕΚ και επαγγελματικές σχολές- ΚΒΔΜ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στα Ιωάννινα και στη Λάρισα με την δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών. Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει και φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης καθώς η ιστοσελίδα αυτή απευθύνεται και σε μαθητές ,όπως προλέχθηκε, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στα Γιαννιτσά και στην Επανομή.

Ως σημεία υπεροχής του εγχειρήματος αυτού αξίζουν να αναφερθούν: η αναζήτηση και η συνακόλουθη εύκολη πρόσβαση στα πιο δημοφιλή εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, οι παρεχόμενες ευκαιρίες σπουδών μέσω της πληθώρας των επιλογών, των αντικειμένων, των διάσπαρτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανά την επικράτεια και η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών για τις ασθενέστερες οικονομικές ομάδες. Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι συνιστά το πρώτο bot στην εκπαίδευση.

Συν τοις άλλοις, το εγχείρημα αυτό απευθύνεται και στους καθηγητές, καθώς συνιστά την αρτιότερη λύση προβολής για κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Συνιστά έναν καινοτόμο και χρήσιμο τρόπο επιτυχημένης διαφήμισης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεδομένης της μακροχρόνιας οξυμένης οικονομικής κρίσης. Το εγχείρημα αυτό έχει δε αξιοσημείωτη σημασία για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και σε συνδυασμό με την εύκολη προσβασιμότητα σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία επιλογών και ποσοτικά και ποιοτικά, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην καλύτερη δυνατή επαγγελματική προβολή και των εκπαιδευτικών ατομικά, καθώς και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συλλογικά. Είναι μια προσφερόμενη λύση οικονομική, συμφέρουσα και με αντίκτυπο στον ευρύ κύκλο της εκάστοτε επιστημονικής κοινότητας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο ενασχόλησης της καθεμίας.

Τέλος, πρέπει να γίνει μνεία στους φορείς: «Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων (ΕΟΕ)», «VentureGarden» και «Thermi S.A.» που υποστηρίζουν ενεργά, σταθερά και ένθερμα την δράση αυτής της καινούργιας και καινοτόμας ιδέας παρά τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης, της διάχυτης πολιτικής αστάθειας και τα αυξημένα επίπεδα της ανεργίας στο νεανικό κοινό. Επομένως, είτε κάποιος είναι γονέας, είτε μαθητής, είτε φοιτητής, είτε καθηγητής που δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα αξίζει να επισκεφτεί την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, να εγγραφεί σε αυτήν και να αποκτήσει μια σχέση «διαλεκτική» με όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που τον ενδιαφέρουν και στο παρόν (για τους φοιτητές) και μελλοντικά (για τους μαθητές).

Άννα Παυλίδου, Δημοσιογράφος