Η τεχνολογία συναντά τον πολιτισμό και δημιουργούν ένα πολυδιάστατο ιστοχώρο για το Μουσείο Ακρόπολης, το οποίο υποδέχεται, έτσι, τη νέα digital εποχή.
Η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, υπέγραψε την ένταξη της πράξης “Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης” στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και στον ‘Αξονα Προτεραιότητας 02 “Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ. Το ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης με προϋπολογισμό 1.743.820,82 ευρώ προβλέπει τη δημιουργία ενός πολυδιάστατου και καινοτόμου ιστόχωρου που θα περιλαμβάνει τα εξής:
• Πληροφορίες για το Μουσείο και για την οργάνωση της επίσκεψης σε αυτό.
• Παρουσίαση της συλλογής 10.000 αντικειμένων του Μουσείου, από το Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών.
• Διαδικτυακό «εικονικό» Μουσείο όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, να δημιουργήσει μια «προσωπική συλλογή» από αγαπημένα εκθέματα ή να αλληλοεπιδράσει με μια από τις διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές που θα δημιουργηθούν για χρήση τόσο στο φυσικό χώρο του Μουσείου όσο και στο διαδίκτυο.
• Ξεχωριστό ιστοχώρο για την Παιδική Λέσχη, μέσω του οποίου τα παιδιά θα μπορούν να περιηγηθούν στο Μουσείο και να γνωρίσουν τον αρχαίο πολιτισμό παίζοντας διαδραστικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια.
•24 διαδραστικές και διαδικτυακές ψηφιακές εφαρμογές σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά).Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την παρουσίαση και υποστήριξη των εφαρμογών στον φυσικό χώρο του Μουσείου.

Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση των πολυμεσικών αυτών εφαρμογών (back office) από το προσωπικό του Μουσείου. Κατά συνέπεια, θα υπάρχει συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων προκειμένου να είναι σε θέση να χειρίζονται και να ενημερώνουν όλες αυτές τις ειδικές εφαρμογές και τις εγκαταστάσεις.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, με την ένταξη του Ψηφιακού Μουσείου της Ακρόπολης, ολοκληρώνεται για τη φετινή χρονιά ο κύκλος των εντάξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 02 του ΠΕΠ Αττικής, επιβεβαιώνοντας την πρωτοπορία της Περιφέρειας Αττικής σε δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μεταξύ όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σοφία Στεφανίδου, Δημοσιογράφος