Είναι γνωστή η διαμάχη που είχανε η Αρχαία Αθήνα με την Κόρινθο για την πρωτοκαθεδρία στην θάλασσα. Τα Μέγαρα λόγω της θέσεως τους εξασφάλιζαν στρατηγικό πλεονέκτημα σε όποια πόλη τα έλεγχε. Αυτό ανάγκαζε τους Μεγαρείς να λειτουργούν καιροσκοπικά αλλάζοντας διαρκώς στρατόπεδο. Αυτό όμως δεν ήταν πανάκεια.

Το 560 π.Χ ο τύραννος των Αθηνών Πεισίστρατος, ολοκλήρωσε αυτό που είχε ξεκινήσει ο Σόλων νικώντας τους Μεγαρείς και προσαρτώντας την Σαλαμίνα και την Νισαία στην αθηναϊκή επικράτεια.

Από εκείνο το σημείο και έως την έναρξη του πελοποννησιακού πολέμου η όλη περιοχή ήτανε διαρκώς διαφιλονικούμενη και σε μόνιμη ένταση.

Βασίλης Δεληβέρης, Δημοσιογράφος