Η Αποκάλυψη είναι ένα κείμενο που ελκύει πάντοτε τον αναγνώστη ,εξαιτίας του πλούτου που περιέχει. Οι συμβολισμοί και οι εικόνες που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης , κάνει το βιβλίο να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Ίσως η αποκάλυψη, από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, να έχει προκαλέσει τις περισσότερες συζητήσεις σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται με την χριστιανική θρησκεία.

Φυσικά ,για όσους πιστεύουν η ανάγνωση του κειμένου είναι πιο κατανοητή, αλλά όσοι δεν πιστεύουν η ανάγνωση της Αποκάλυψης μπορεί να τους φανεί ενδιαφέρουσα λόγω των εικόνων και των συμβόλων που χρησιμοποιούνται.

Η Αποκάλυψη είναι το τελευταίο βιβλίο του κανόνα της Καινής Διαθήκης. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, ο συγγραφέας είναι ο Απόστολος Ιωάννης και το βιβλίο γράφτηκε το 95/96 μ.Χ στην Πάτμο, όταν ο Ιωάννης ήταν εξόριστος εκεί, επί βασιλείας του αυτοκράτορα Δομιτιανού.

Συγγραφέας της Αποκάλυψης

apokalipsis-1

Βέβαια, υπάρχουν μερικοί που αμφισβήτησαν τον Απόστολο Ιωάννη ως συγγραφέα του βιβλίου. Πρώτος, ο Διονύσιος Αλεξάνδρειας υποστήριξε ότι ο Απόστολός Ιωάννης δεν είναι ο συγγραφέας, καθώς υπάρχουν αρκετά γλωσσικά και συντακτικά ατοπήματα σε σχέση με αλλά κείμενα του Ιωάννη. Επίσης ,κάποιοι επηρεασμένοι από το έργο του Παπία(επίσκοπος Ιεραπόλεως) συγχέουν τον Ιωάννη με τον Ιωάννη τον Πρεσβύτερο και αποδίδουν σ΄ αυτόν την συγγραφή του έργου. Πάντως, το μεγαλύτερό μέρος της εκκλησιαστικής παράδοσης αποδέχεται τον Απόστολο Ιωάννη ως συγγραφέα της Αποκάλυψης.

Σύμβολα και εικόνες της Αποκάλυψης

apokalipsis-2

Η χρήση των συμβόλων και των εικόνων στην Αποκάλυψη είναι μεγάλη. Αρκετοί δεν μπορούν να καταλάβουν ή να ερμηνεύσουν τις εικόνες αυτές. Πατέρες της εκκλησίας και επιστήμονες έχουν αναλύσει την Αποκάλυψη.

Κάποιες από τις εικόνες και τα σύμβολα είναι: η επτά Εκκλησίες της Ασίας. Ο Ιωάννης με τον αριθμό 7 δεν αναφέρεται μόνο στις Εκκλησίες αλλά σε όλο το σύνολο της Εκκλησιάς. Ο αριθμός επτά σημαίνει την ολότητα και την καθολικότητα. Η επτά λυχνίες που βλέπει ο Ιωάννης είναι η επτά Εκκλησίες. Η ρομφαία η δίστομος, παραπέμπει στην κρίση που συνιστά ο λόγος του Θεού. Οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των εκκλησιών ,η ανοιγμένη πόρτα στον ουρανό σημαίνει ότι ο Χριστός εξασφαλίζει σε κάθε πιστό, πρόσβαση στο Θεό. Το ¨αρνίον¨ συμβολίζει το Χριστό και οι τέσσερις καβαλάρηδες συμβολίζουν γεγονότα που θα συμβούν στους έσχατους χρόνους. Ο πρώτος καβαλάρης συμβολίζει την κατάκτηση , ο δεύτερος τον πόλεμο ,ο τρίτος τον λιμό και ο τέταρτος τον θάνατο.

Η ερμηνεία των συμβολισμών της Αποκάλυψης, όμως, οφείλεται να γίνεται σωστά. Αρκετοί, έχουν παρερμηνεύσει τους συμβολισμούς ,προσπαθώντας να εξηγήσουν γεγονότα και καταστάσεις που έχουν συμβεί στον κόσμο. Η σωστή καθοδήγηση και έρευνα αποτελεί την καλύτερη λύση ,ώστε να αποφεύγονται τέτοιες παρερμηνείες.

Για τον Τομέα Έρευνας:

Αλέξανδρος Τσάλιος, Δημοσιογράφος