Με αφορμή της έναρξης λειτουργίας του παρατηρητηρίου του Ε.Ο.Ε., ας δούμε λίγα πράγματα στο πρωτεύων εργαλείο παρατήρησης ουρανίων σωμάτων & του Διαστήματός : το τηλεσκόπιο.

Ο γενικός ορισμός του τηλεσκοπίου είναι: “Το τηλεσκόπιο είναι ένα όργανο για την θέαση απομακρυσμένων αντικειμένων”. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι το τηλεσκόπιο κυρίως μεγεθύνει, αλλά όσο περισσότερο μεγεθύνεις μια εικόνα σε ένα τηλεσκόπιο τόσο πιο σκοτεινή & θολή γίνεται η εικόνα. Έτσι, ένα τηλεσκόπιο για να είναι χρήσιμο θα πρέπει εκτός από τη μεγέθυνση να κρατά φωτεινή & καθαρή την εικόνα. Ο βασικός σκοπός του τηλεσκοπίου είναι να συγκεντρώσει περισσότερο φως από ότι μπορεί να συγκεντρώσει το ανθρώπινο μάτι στη συνέχεια να μεγεθύνει τα είδωλα έτσι ώστε να μπορέσουμε να διακρίνουμε αντικείμενα που δεν είναι δυνατό να διακρίνουμε δια γυμνού οφθαλμού.

Τα πρώτα γνωστά σχεδόν λειτουργικά τηλεσκόπια ανακαλύφθηκαν στις Κάτω Χώρες στις αρχές του 17ου αιώνα. Ο όρος «τηλεσκόπια» μπορεί να αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα οργάνων που λειτουργούν στις περισσότερες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

Το πιο γνωστό είναι το τηλεσκόπιο της NASA σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, το Hubble, που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη.
Η συμβολή του Hubble στην αστρονομία είναι τεράστια αφού βοήθησε στην επίλυση κάποιων από τα προβλήματα της αστρονομίας, δίδοντας δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε νέες θεωρίες για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Το κύριο πρόβλημα για το οποίο το Hubble είχε σχεδιαστεί ήταν ο υπολογισμός της σταθεράς του Χάμπλ, η οποία δείχνει τον ρυθμό με τον οποίο το σύμπαν επεκτείνεται, μέσω της μέτρησης της απόστασης με τη μέθοδο των μεταβλητών Κηφεΐδων

Τα τηλεσκόπια, πλέον είναι πιο προσιτά σε όλους & το μόνο που αρκεί να έχεις κάποιος είναι όρεξη, υπομονή & σύμμαχό του, τον καιρό, καθώς παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για τη παρατήρηση του ουράνιου θόλου.
Είναι ένα χόμπι, που μπορεί να ικανοποιήσει τον οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με την Αστρονομία & όχι μόνο.

Στη Θεσσαλονίκη, υφίσταται ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης για όποιον / α επιθυμεί να ασχοληθεί περισσότερο & να μάθει περισσότερα για το Διάστημα.

Στις επόμενες 15 ημέρες θα υπάρξει το πρώτο υλικό από το ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΙΣ του ΕΟΕ…

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ