Τα σημερινά μαθήματα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Δια Έρευνας μάθηση, δεν θα λάβουν χώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στο Ξενοδοχείο Capsis, Θεσσαλονίκη.