Αν είστε χρήστης smartphone και η ζωή της μπαταρίας του κινητού σας είναι συνεχώς χαμηλή ή ακόμη και μηδαμινή τότε μάλλον μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι γεγονός πως πολλές εφαρμογές είναι περισσότερο “βαριές” από κάποιες άλλες, με βάση την τελευταία παρουσίαση της Avast με τίτλο «Επιδόσεις Android Εφαρμογών και Τάσεων» έχουμε έγκυρα στοιχεία που αποδεικνύουν πως δεν κάνετε απλά υπερβολική χρήση αλλά μάλλον επιλέγετε τις παρακάτω εφαρμογές.

Η εταιρεία χώρισε τις εφαρμογές σε 2 κατηγορίες, σε αυτές που ξεκινάνε αυτόματα με την εκκίνηση και σε αυτές που ξεκινάει ο χρήστης. Στην πρώτη κατηγορία όπως θα παρατηρήσετε πρόκειται για εφαρμογές που είναι έτσι και αλλιώς προεγκατεστημένες πράγμα που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη διαδραστικότητα είναι και αναπόφευκτη.

Δήμητρα Μουταφίδου, Δημοσιογράφος