Ο Κομφούκιος ήταν από τους μεγαλύτερους αναμορφωτές και μεταρρυθμιστές της Κινέζικης κοινωνίας. Γεννήθηκε το 551 π.Χ στο Σαντούνγκ. Το οικογενειακό του όνομα ήταν Κ΄ουνγκ και τον συνόδευε ο τιμητικός τίτλος τσε, δηλαδή ο «διδάσκαλος». Έτσι, το όνομα του είχε την μορφή Κουνγκ φου Τσε. Όμως, τον 17ο και 18ο αιώνα, οι Ιησουίτες ιεραπόστολοι εκλατίνισαν το όνομα του και το έκαναν Confucious.

Ο Κομφούκιος έζησε σε μία περίοδο στην οποία στη Κινέζικη κοινωνία επικρατούσε χάος και αβεβαιότητα. Το κράτος του Τσου κινδύνευε από τα φεουδαρχικά κράτη. Ο ίδιος θεωρούσε ότι για την σωτηρία της Κίνας έπρεπε να αλλάξει ο τρόπος διακυβέρνησης της χώρας. Πίστευε ότι η εξουσία έπρεπε να περάσει σε φωτισμένους ηγέτες και στις κρατικές υπηρεσίες να υπηρετούν ηθικοί και ευσυνείδητοι υπάλληλοι.

comfucismos-1

Αν και ο Κομφούκιος δεν ίδρυσε νέα θρησκεία ερμήνευσε την κλασική διδασκαλία δίνοντας της έντονο ηθικό και πολιτικό περιεχόμενο. Πίστευε ότι με την αναζωπύρωση των παλαιών παραδόσεων θα μπορούσε να επιτύχει τον σκοπό του και θα αλλάξει η κοινωνία της Κίνας.

Διδασκαλία Κομφούκιου

Ως ηθικοδιδάσκαλος λοιπόν, θεωρούσε την παράδοση και την ορθή εθιμοτυπία ,και κυρίως την τελετουργία, ως πολύτιμα αγαθά. Στράφηκε συγκεκριμένα σε δύο θεμελιώδεις έννοιες, το «Τάο», που είναι «η οδός της αλήθειας» και το «Γιεν», την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ηθική που χρησιμοποιεί σ’ αυτές τις έννοιες είναι στατική. Η δομή των ανθρώπινων σχέσεων πρέπει να μείνει όπως έχει ταξινομηθεί και η διοικητική και ηθική σχέση μεταξύ των ανθρώπων, έχοντας μια ιεραρχική βάση, δεν πρέπει να διακοπεί. Έτσι, η εξάρτηση που δημιουργείται π.χ. μεταξύ του υιού και του πατέρα ή του υπηκόου και του ηγεμόνα δεν πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να είναι όμως, μία εξάρτηση που να προέρχεται από αμοιβαίο σεβασμού μεταξύ των δύο ατόμων. Με αυτό τον τρόπο, ο Κομφούκιος δημιούργησε μια ολόκληρη αξιολογική βαθμίδα καθηκόντων που πρέπει να διέπει τις σχέσεις μίας κοινωνίας.

Η διδασκαλία του Κομφούκιο για την εξάρτηση μεταξύ δύο ατόμων βασίστηκε στο Τάο. Το Τάο ως κοσμική αρχή, ως «αιώνιος Νόμος και οδός» συμπεριφέρεται στον κόσμο με σεβασμό και δικαιοσύνη. Συνεπώς, το Τάο αποτελεί παράδειγμα και τις σχέσεις που πρέπει να διέπουν τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τον Κομφούκιο το Τάο δημιουργήθηκε με απόφαση του Ουρανού, ο οποίος δεν είναι ένας «αμέτοχος θεός», αλλά ενδιαφέρεται για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Επομένως, ακολουθώντας το παράδειγμα του Τάο εναρμονίζεται ο άνθρωπος την θέληση του με την θέληση του Ουρανού.

Επίσης ο Κομφούκιος ήταν υπέρ των τελετουργικών εθίμων και θυσιών. Πίστευε ότι ο «ανώτερος άνθρωπος» οφείλει να τις πραγματοποιεί και ότι ο Ουρανός δέχεται με εκτίμηση της θυσίες. Όμως, τόνιζε ότι πρώτη προτεραιότητα του «ανώτερου ανθρώπου» είναι να φροντίζει πρώτα για την παρούσα ζωή και μετά για τα μεταφυσικά πράγματα.

Τελικά, η διδασκαλία του Κομφούκιου άργησε να αναγνωριστεί. Ο Κομφουκισμός στην αρχή είχε λίγου οπαδούς, ενώ όταν ήταν αυτοκράτορας ο Τ΄σιν Χουάνγκ-τι κυνηγήθηκε και τα βιβλία του κάηκαν. Η αναγνώριση του ήρθε όταν ο αυτοκράτορας της δυναστείας των Χαν Γου-τι , όρισε με διάταγμα τον Κομφουκισμό επίσημη θρησκεία και φιλοσοφία του κράτους.

Για τον Τομέα Έρευνας:

Αλέξανδρος Τσάλιος, Δημοσιογράφος