ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ… και ειδικά σε αυτούς που οι πράξεις τους είναι status στο facebook…