Τα σημερινά μαθήματα, Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017, δεν θα λάβουν χώρα εξαιτίας του παγετού. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά στο ξενοδοχείο Capsis (Θεσσαλονίκη), Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017.

Να είστε όλοι καλά!