Μετά την κάθοδο τους το 1100 π.Χ και την εγκατάσταση τους στην Λακωνία,οι Δωριείς,σταδιακά και με διάφορες αφορμές, επέτειναν την κυριαρχία τους και σε άλλα μέρη της Πελοποννήσου. Η πολιτική τους αυτή, είχε την ρίζα της στο πρόβλημα βιωσιμότητας που αντιμετώπιζαν στην στενή κοιλάδα του Ευρώτα.

Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και ο Α’ Μεσσηνιακός πόλεμος που ξεκίνησε το 740 π.Χ
Αφορμή στάθηκε ένα συμβάν στον ναό της Αθηνάς όπου προσεύχονταν τόσο Μεσσήνιοι όσο και Σπαρτιάτες μιας και βρισκόταν στα σύνορα τους.

Σε μια εορτή,ορισμένοι νέοι Μεσσήνιοι, απήγαγαν ορισμένες κόρες Σπαρτιάτισσες. Ο Βασιλιάς της Σπάρτης Τήλεκλος που προσπάθησε να τις σώσει, σκοτώθηκε.
Με νέο Βασιλιά,τον Θεόπομπο,τα Σπαρτιατικά στρατεύματα,εισέβαλλαν στην Μεσσηνία. Ο πόλεμος αυτός, θα κρατούσε λίγο, ειδικά μετά τα αλλεπάλληλα πλήγματα των αμυνομένων, όμως η επιτυχής άμυνα τους στο ορεινό οχυρό της Ιθώμης, κράτησε τον πόλεμο άλλα 15 χρόνια.

Μιας και οι Σπαρτιάτες δεν μπόρεσαν με έφοδο να καταλάβουν το φρούριο, πρότειναν στους υπερασπιστές του, να το εγκαταλείψουν και να πάνε με τα υπάρχοντα τους, όπου επιθυμούν. Δέχτηκαν οι τελευταίοι αφού τους βασάνιζε η πείνα. Οι Σπαρτιάτες, δεν παρασπόνδησαν. Έτσι, η Μεσσηνία, υποδουλώθηκε, πολλοί κάτοικοι της δε, έγιναν είλωτες.

Βασίλης Δεληβέρης, Συντάκτης