Ο Α’ ιερός πόλεμος,έγινε το 595 π.Χ.Αποφασίστηκε από το αμφικτιονικό συνέδριο κατόπιν εισηγήσεως των Φωκέων και με παρέμβαση υπέρ αυτού από τον περίφημο νομοθέτη Σόλωνα εναντίον της Κέρκυρας.Αφορμή στάθηκε η στάση της τελευταίας έναντι του μαντείου των Δελφών η οποία χαρακτηρίστηκε ως ασεβής.

Αρχικά την επίθεση ανέλαβαν οι Θεσσαλοί με αρχηγό των Αλευάδη Ευρύλοχο,οι Σικυώνιοι με αρχηγό τον Κλεισθένη και οι Αθηναίοι με τον Αλκμαίωνα λίγο αργότερα.

Αρχικά,οι Κερκυραίοι,οχυρωμένοι στην Κίρρα,απέκρουσαν τους επιτιθέμενους.Αργότερα όμως,η πόλη καταλήφθηκε απο το ναυτικό των εχθρών.

Παρ’ολ’αυτά,οι Κερκυραίοι,δεν εγκατέλειψαν τον αγώνα και συνέχισαν την αντίσταση τους στην Κίρφη.Τελικά όμως,η έλλειψη των τροφών,τους ανάγκασε να υποταχθούν.Οι πόλεις τους,καταστράφηκαν ολοσχερώς,οι δε πόλεις,αποδόθηκαν διοικητικά στο μαντείο.

Τέλος,τα λάφυρα της Κίρρας,δημιούργησαν έναν νέο αγώνα:Τα Πύθια.

Για τον ΕΟΕ,

Βασίλης Δεληβέρης, Συντάκτης.