Η Ημέρα της Γης γιορτάστηκε για πρώτη
φορά στις 22 Απριλίου 1970, ενεργοποιώντας 20 εκατομμύρια
Αμερικανούς από όλες τις κοινωνικές τάξεις.

Η πρωτοβουλία ανήκε στον γερουσιαστή
Γκέιλορντ Νέλσον, ενός πολιτικού με περιβαλλοντικές
ανησυχίες.
Σκοπός
της η προώθηση της προστασίας του αέρα, των νερών, των σπάνιων
ειδών του ζωικού βασιλείου και της προώθησης καθαρών λύσεων σε
όλους τους τομείς της..
ανθρώπινης
δραστηριότητας.

Η υπερθέρμανση, η ξηρασία, η ρύπανση των
υδάτων και των εδαφών, η κλιματική αποσταθεροποίηση, είναι η
καινούργια πραγματικότητα που βιώνει η Γη.
Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ το 42% των
αυτοχθόνων θηλαστικών, 43% των πτηνών, 45% των πεταλούδων, 30% των
αμφιβίων, 45% των ερπετών και 52% των ψαριών του γλυκού νερού
κινδυνεύουν να εκλείψουν στην Ευρώπη.
Αντίστοιχη είναι και η υποβάθμιση του
θαλάσσιου πλούτου λόγω της υπεραλίευσης και της μόλυνσης. Το 65%
των εμπορικών ιχθυαποθεμάτων κινδυνεύουν με εξαφάνιση λόγω της
εντατικής αλιεία. Υπολογίζεται ότι στη Μεσόγειο μόνο, έχουν
διαρρεύσει τα τελευταία 15 χρόνια 55.000 τόνοι πετρελαίου
ρυπαίνοντας χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής.
Τους τελευταίους δύο αιώνες, από τις
ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν προστεθεί στην ατμόσφαιρα 2,3
τρισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα, εντείνοντας τις
κλιματikές αλλαγές

Αντιφατική ή μη, η καθιέρωση της Ημέρας της Γης από τις ΗΠΑ, πλέον
έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το δίκτυο του Earth Day, πλέον διαθέτει
πάνω από 22.000 συνεργάτες σε 192 χώρες.
Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο
άνθρωποι συμμετέχουν στις δραστηριότητες της
πρωτοβουλίας.