Πρώτη Βοήθεια είναι η άμεση και προσωρινή
φροντίδα που παρέχεται στο θύμα ενός ατυχήματος ή σε κάποιον που
αρρώστησε ξαφνικά, μέχρι την μεταφορά του στο Νοσοκομείο. Σκοπός
μας είναι η διατήρηση της ζωής, η πρόληψη της επιδείνωσης της
κατάστασης, η ανακούφιση από τον πόνο και η βοήθεια για ανάνηψη.
Σπουδαίο ρόλο στην παροχή Πρώτων Βοηθειών παίζει η
ψυχραιμία.

Image