Μπορούμε να μετατρέψουμε μια υπάρχουσα ή
μία υπό κατασκευή οικία έτσι ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα από το
ηλεκτρικό δίκτυο και να διαθέτει 24ωρη Αυτονομία σε μία κατάσταση
έκτακτης ανάγκης όπου κανένα εγκατεστημένο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής
δεν δουλεύει. Αν το σπίτι είναι ήδη συνδεδεμένο με το δίκτυο,
μπορείτε να διατηρήσετε τη σύνδεση ως εφεδρεία και να
εξοικονομήσετε 1200 € από την τελική τιμή του εγκατεστημένου
συστήματος. Σε περίπτωση που το σπίτι δεν είναι ακόμη συνδεδεμένο,
σας προτείνουμε να μην υπογράψετε με την ΔΕΗ Α.Ε. την σύνδεση του
μέχρι να δείτε την πρότασή μας, καθώς οι δαπάνες σύνδεσης με το
δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. έχουν αναφερθεί ότι φθάνουν μέχρι και 30.000
€ για πολύ απομακρυσμένα μέρη.

Η
Οικιακή Αυτονομία προτείνεται ειδικά : σε μέρη όπου οι διακοπές
ηλεκτροδότησης από το Δίκτυο είναι συχνές και διαρκούν αρκετά (όπως
σε πολλά νησιά του Αιγαίου), είτε λόγω Απομόνωσης του τοπικού
Δικτύου είτε της κακής συντήρησης, ή και της κακοκαιρίας, σε οικίες
απομακρυσμένες από το υπάρχον δίκτυο,αλλά και όπου το αιολικό και
ηλιακό δυναμικό είναι ισχυρό κατεβάζοντας έτσι το κόστος
εγκατάστασης.

Ενδεικτικό κόστος της ηλεκτρικής
αυτονομίας:17.000-30.000 € Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε
περίπτωση που θέλετε να αυτονομήσετε ένα σύνολο σπιτιών της ίδιας
γειτονιάς αντί ενός σπιτιού μόνο, το κόστος είναι σημαντικά
μειωμένο. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι δύο γειτονικές αυτόνομες
κατοικίες κοστίζουν λιγότερο από 2 φορές το κόστος μίας αυτόνομης
κατοικίας.

Σημειώστε ότι λύσεις πλήρους ηλεκτρικής
αυτονομίας,πρέπει να περιλαμβάνουν συνδυασμό τεχνολογιών Α/Γ και
Φ/Β για να είναι επιτυχημένες. Λύσεις οικιακής αυτονόμησης που δεν
περιλαμβάνουν Α/Γ , είναι καταδικασμένες να αποτύχουν με την πρώτη
κακοκαιρία.

Όμως οι καλύτερες λύσεις που έχουμε να
προτείνουμε για κατοικίες και βιοτεχνίες εκ των πραγμάτων αυτόνομες
από το Δίκτυο και το Σύστημα, είναι αυτές του Αυτοπαραγωγού
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανεμογεννήτριες.

Αυτοπαραγωγός είναι αυτός/αυτή που
παράγει μόνος του από ΑΠΕ την ηλεκτρική ή τη θερμική ενέργεια που
χρειάζεται ο ίδιος ή ο οικισμός του, και , αν θέλει, πουλάει την
περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο. Σε αυτές τις περιπτώσεις
, οι αυτοπαραγωγοί μπορούν και να συνεταιρίζονται, μεγιστοποιώντας
το όφελός τους.

Ακολουθεί παράδειγμα: Άνωθεν του οικισμού
Λεύκες στη νήσο Πάρο, ευρίσκονται 6 κατοικίες μη συνδεδεμένες στο
Δίκτυο. Η πρώτη εξ αυτών απέχει 1000μέτρα από το Δίκτυο και οι
υπόλοιπες κατά αύξουσα σειρά: 1500, 2100, 3000, 3700 μέτρα από το
Δίκτυο.

A
ΛΥΣΗ: Έστω ότι οι ως άνω κατοικίες ζητούν από τον Πάροχο ηλεκτρικής
ενέργειας να τους συνδέσει στο Δίκτυο. Οι δαπάνες σύνδεσης θα
χρεώνονταν στο σύνολο 3700μέτραΧ25€/μέτρο=92500€+ΦΠΑ από τη ΔΕΗ
Α.Ε. Πλέον αυτών στα επόμενα 10 χρόνια λειτουργίας, θεωρώντας
καταναλώσεις 6 οικογενειών σε πλήρεις κατοικίες και 1 βιοτεχνία θα
πληρώνανε στη ΔΕΗ ΑΕ:
(24ΜWh+10MWh)=34MWh/ΈτοςΧ150€/ΜWh=5100€/έτοςΧ10έτη=51.000€.Άρα η
συνολική δαπάνη τους για την ηλεκτροδότηση στα 10 έτη , θα ήταν
περίπου -92500€-51.000€=-143.500€(αρνητικό)

Β.ΛΥΣΗ(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ) Ο ίδιος οικισμός,
συνεταιριζόμενος, εγκαθιστά ένα δικό μας σύστημα παραγωγής 3φασικής
ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής Ισχύος 19,5kW στην τιμή των
99.000€ και χρηματοδοτεί και το εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο στην
τιμή των 10€/μέτρο, στο σύνολο δαπανώντας:
99000+27000=126.000€(κόστος εγκατάστασης).
Η ετήσια παραγωγή του αιολικού σταθμού
αυτού στο συγκεκριμένο σημείο υπολογίζεται σε 67MWh/έτος, ενώ οι
Συνεταιριζόμενοι Αυτοπαραγωγοί θα αναδιένεμαν εσωτερικά το χρέος
τους, πληρώνοντας το συνεταιρισμό για την καταναλισκόμενη ενέργεια
στην τιμή του νόμου (250€/ΜWh). Έτσι το 10 ετές αποτέλεσμα από την
ηλεκτροδότηση του οικισμού θα ήταν
670Χ250-126000=41500€(θετικό).

Image