Η Νεκρά Θάλασσα, στα
σύνορα Ισραήλ και Ιορδανίας, θεωρείται το “χαμηλότερο” σημείο του
πλανήτη μας που βρίσκεται σε ξηρά (μάλιστα η ακριβής τοποθεσία
υποδηλώνεται από μια πλάκα στην Ιορδανική πλευρά) καθώς είναι 422
μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Δεν είναι όμως μόνον αυτή η
ιδιαιτερότητα της Νεκράς Θάλασσας. Το αλάτι που έχει η λίμνη είναι
τόσο πολύ ώστε πρακτικά είναι αδύνατον να πνιγείς καθώς η άνωση σε
κρατάει στην επιφάνεια! Πέραν αυτού θεωρείται το πρώτο spa στον
κόσμο καθώς οι θεραπευτικές ιδιότητες των αλάτων της (αλλά και της
. λάσπης της) ήταν πολύ γνωστά ήδη από την αρχαιότητα.