Η Κρυπτοζωολογία είναι μια επιστήμη που
το άκουσμά της γοητεύει και ξυπνά μέσα μας έντονα την διάθεση της
έρευνας και της αναζήτησης. Μια επιστήμη κλάδος της γενικότερης
επιστήμης της ζωολογίας. Δημιουργός του όρου “κρυπτοζωολογία”
θεωρείται ο καθηγητής Bernard Heuvelmans. Στον όρο αυτό κατέληξε
όταν το 1955 δημοσίευσε στα γαλλικά το βιβλίο του “Στη διαδρομή των
άγνωστων ζώων” . Τότε, κατά την διάρκεια αυτής της δεκαετίας,
επιδόθηκε σε μια συστηματική αλληλογραφία με άλλους συναδέλφους
του, με ανταλλαγή απόψεων, θέσεων και ερμηνειών. Η ταύτιση πάντως του Bernard Heuvelmans με
την κρυπτοζωολογία έγινε δια μέσω του βιβλίου “Bernard Heuvelmans,
ο κύριος της κρυπτοζωολογίας”, του Lucien Blancou . Από το 1982 , ο
Heuvelmans , αρθρογραφεί συστηματικά και εκτενώς στο περιοδικό
“CRYPTOZOOLOGY”, όπου και αποτυπώνει τις έρευνές του, τις θέσεις
του και τις ερμηνείες του γύρω από αυτόν τον κλάδο της ζωολογίας.
Έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες χωρίς ωστόσο σοβαρές αποκλίσεις για το
τι είναι η κρυπτοζωολογία. Ο αντιπρόεδρος του ISC καθηγητής Roy
Mackal λέει ότι ο όρος προκύπτει από την ελληνική λέξη “κρυπτός” ,
και σημαίνει το “άγνωστο ” , το ” μυστηριώδες ” , το ” αινιγματικό
“, το ” μυστήριο ” . Κατά συνέπεια λοιπόν μιλάμε για την έρευνα και
μελέτη των κρυμμένων ζώων όπου και αν βρίσκονται. Στην ξηρά, στη
θάλασσα, στα ποτάμια, στις λίμνες, στα βουνά, στα δάση, στις
ερήμους. Ακόμα και στις πόλεις, στα πάρκα τους, έως και στους
κήπους των σπιτιών. Ο Karl Shuker ισχυρίζεται ότι η κρυπτοζωολογία
είναι η μελέτη της χαμένης ζωής. Κάτι σαν μια χαμένη κιβωτός,
επεκτείνοντας το πεδίο εκτός από τα άγνωστα ακόμη ζώα και σε άλλες
μορφές μη ζωικές εννοώντας ¨ημιζώα “. Οι απόψεις ρώσων επιστημόνων
που ασχολούνται με την κρυπτοζωολογία επικεντρώνονται στο ότι δεν
αρκεί απλά η επιβεβαίωση της ύπαρξης κάποιου χαμένου ζώου με
κάποιες μαρτυρίες ή κάποια επιφανειακά στοιχεία, αλλά επιβάλλεται
και η όσο το δυνατόν επέκταση της έρευνας, όσον αφορά στη μελέτη
του ζώου. Τέτοιες απόψεις βγαίνουν προς τα έξω μέσω των βιβλίων τού
Dmitri Bayanov. Οι επιστημονικές απόψεις εστιάζονται και σε ένα
συγκεκριμένο συμπέρασμα-κανόνα στις έρευνες για χαμένα ζώα: ότι
αυτές πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις γνώσεις και τις απόψεις
του ντόπιου, εγγενούς ερευνητή, όπως επίσης και τις τοπικές
παραδόσεις, αξιολογώντας τις ιστορίες, τους μύθους και τη λαογραφία
για “παράξενα ζώα ” που αναφέρονται σ’ αυτές.
Η κρυπτοζωολογία αντιμετωπίζεται από
πολλούς ( ακόμα και ζωολόγους ) με σκεπτικισμό και αμφισβήτηση. Τη
θεωρούν ανεδαφική και χωρίς αντικείμενο. Ισχυρίζονται ότι η όποια
ανακάλυψη είναι ένα τυχαίο γεγονός και όχι αποτέλεσμα σχολαστικής
και προσεκτικής έρευνας. Είναι φορές που η επιστήμη αυτή
δυσφημείται από περιστατικά και καταστάσεις, που σχετίζονται με την
εσκεμμένη ή όχι παραπληροφόρηση. Εκατοντάδες αναφορές
αποδεικνύονται ότι είναι λάθος καθώς οι αναφορές στηρίζονται στην
παρερμηνεία, την φαντασία, την άγνοια των μαρτύρων, αλλά και τις
λάθος περιγραφές . Το χειρότερο από όλα όμως είναι η εσκεμμένη
παραπληροφόρηση, που οφείλεται σε παράγοντες που ξεκινούν από την
φαντασία του ατόμου ή και την προσπάθεια προβολής του, έως την
προσπάθεια τουριστικής αξιοποίησης κάποιων περιοχών, με το
αντίστοιχο οικονομικό όφελος. Στη τελευταία περίπτωση, δεν είναι
λίγες οι φορές που συνδράμουν σ’ αυτό και οι τοπικές
αρχές.

Image