Τα κίτρινα καρπούζια
προέρχονται από υβρίδια, όπου διασταυρώνονται διάφορες ποικιλίες
ώστε να υπερισχύει το καροτένιο, για να δημιουργηθεί η κίτρινη
σάρκα. Τα εν λόγω καρπούζια είναι εξίσου γλυκά με τα κόκκινα, αλλά
έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σακχάρων, ενώ το μεγάλο τους
πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και 2 μήνες! Στη
χώρα μας κίτρινα καρπούζια παράγονται στη Μεσσηνία, τα οποία
μάλιστα είναι μίνι και άσπερμα (χωρίς κουκούτσια), ενώ στην Ευρώπη
τα τελευταία χρόνια η ζήτηση είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Image