Το
Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου έκανε μία
έρευνα. Οι Ερευνητές εξέτασαν τη φωνητική επικοινωνία ανάμεσα
στα μέλη διαφορετικών ομάδων νεαρών αιγών (κατσικάκια). Ανακάλυψαν
ότι τα νεαρά ζώα είχαν δυνατότητα εκμάθησης των διαφορετικών
ηχητικών κλήσεων που χρησιμοποιούσαν τα μέλη κάθε ομάδας για να
επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι φωνητικές εκδηλώσεις σε κάθε
ομάδα ζώων ήταν διαφοροποιημένες. Τα κατσικάκια μάθαιναν την
κατσικίσια διάλεκτο της ομάδας τους. Η ικανότητα εκμάθησης
ήχων και η τροποποίηση αυτών των ήχων –συνήθως κλήσεων-
ανάλογα με το περιβάλλον τους, συναντάται σε ωδικά
πτηνά φάλαινες, δελφίνια, νυχτερίδες, ελέφαντες, και στον
άνθρωπο. Αυτό αποτελεί ένα πρώτο στάδιο στην εξέλιξη της
φωνητικής επικοινωνίας, που καταλήγει στις προηγμένες και μοναδικές
ανθρώπινες φωνητικές ικανότητες και στη δυνατότητα ομιλίας (με
εκμάθηση των ήχων ) Οι αίγες είναι κοινωνικά ζώα που ζουν σε
ομάδες και κάνουν ηχητικές κλήσεις για να επικοινωνούν μεταξύ
τους.Επομένως το κοινωνικό περιβάλλον ενός παιδιού και όχι μόνο η
γενετική του καταβολή, συμβάλλει στη διαμόρφωση των ηχητικών
κλήσεων που κάνει και στην απόκτηση προφοράς στην ομιλία του. Τα
αποτελέσματα της μελέτης, αυξάνουν τις ενδείξεις ότι το
κοινωνικό πλαίσιο παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του φωνητικού
συστήματος επικοινωνίας μας.

Image