Η ζωοφιλία, εάν δεν
συνοδεύεται από σεβασμό στον άνθρωπο και στη φύση, αποτελεί κενό
γράμμα. Εάν δεν υπάρχει σεβασμός στη δημόσια υγεία και στο
περιβάλλον δεν υπάρχει σωστή ζωοφιλία. Διότι ζωοφιλία και
φυσιολατρία είναι αλληλένδετα. Εάν οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων δεν
μπορούν να αποτρέψουν τη ρύπανση των πεζοδρομίων, των πάρκων, των
πλατειών, των αλσυλίων και των παιδικών χαρών από τις ακαθαρσίες
των ζωντανών τους, οφείλουν να έχουν μαζί τους στη σακούλα ένα
φαράσι και ένα σκουπάκι, ώστε να μαζεύουν τα περιττώματα των ζώων
τους για να μην κινδυνεύει η υγεία των πολιτών και κυρίως η υγεία
των παιδιών που συχνάζουν στους κοινόχρηστους χώρους.