ΦΙΔΙΑ: 1) Κατάκλιση ασθενούς.
2) Ελαστικός επίδεσμος μεταξύ πληγής και ρίζας του σκε’λους. 3)
Τομή δέρματος. 4) Αφαίρεση αίματος (μεγάλη ποσότητα). 5)
Καυτηριασμός τραύματος. 6) Ορός. 7) Ζεστά ροφήματα. 8) Θερμοφόρες.
Image Στην
φωτογραφία είναι πύθωνας

ΣΚΟΡΠΙΟΣ:

1) Σχίσιμο και απομύζηση των πληγών
. 2) Πάγος. 3) Αντίδοτο είναι η εργοταμίνη.

Image