Αυτή την Κυριακή μια μεγάλη συνέντευξη στο webradio του Οργανισμού. Ο διακεκριμένος Μαθηματικός Ελευθέριος Αργυρόπουλος στις ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ μαζί με την Έλλη, τον Σωκράτη και τον Φαέθωνα στις 21:00 από εδώ http://eoeresearch.org/webradio