Στις αρχές Φεβρουαρίου θα μπούμε στην τελική φάση, για την έναρξη λειτουργίας του παρατηρητηρίου του ΕΟΕ! Καθημερινές λήψεις και καταγραφές ουρανού, βρόχινου νερού και δραστηριότητα υπεδάφους.
Σε αντίθεση με διάφορες, δήθεν, Ελληνοκεντρικές ομάδες, ο ΕΟΕ εξάγει τα αποτελέσματα της έρευνάς του, αλλά και την τεχνολογία του.
Εσείς αρχίστε από τώρα να δηλώνετε συμμετοχή για να γίνετε “φίλοι”του Τομέα Διαστήματος του Οργανισμού, για να σας αποστέλλονται εβδομαδιαίως φωτογραφίες, αλλά και τα αποτελέσματα της ανάλυσης βρόχινου νερού και των σεισμογραφικών καταγραφών.

Βουλγαροπουλος Χρήστος
Υπεύθυνος τομέα Διαστήματος και Τεχνολογίας ΕΟΕ