Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η
ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η
ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται “ήπια μορφή ενέργειας” και
περιλαμβάνεται στις “καθαρές” πηγές, όπως συνηθίζονται να λέγονται
οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η
αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία
(πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολυ αργότερα οι
ανεμόμυλοι στην ξηρά. Ονομάζεται αιολική γιατί στην ελληνική
μυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός του ανέμου. Η αιολική ενέργεια
αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της
ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και
δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και οι
επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια
ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη
μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι
αξιοσημείωτα.

Image